Bize Ulaşın Phone+90 216 453 00 21

Birikimlerinize, dünyayı dönüştüren teknolojiler ile değer katıyoruz!

İnovatif yaklaşımla yeni nesil teknolojilere yatırım yapan
birden çok fonun getirisine tek bir fon alarak ortak olun.

Fon’un yatırım stratejisine göre portföyün en az %80'ini devamlı olarak dönüştürücü teknolojiler temasına yatırım yapan/dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonları ve yatırım fonlarına yatırım yapmaktadır.

Dönüştürücü teknolojiler mevcut bir pazarı ve değer zincirini yıkarak teknolojik, bilimsel araştırma ve geliştirmelere dayalı yeni ürün ve hizmetlerle piyasa öncüsü şirketleri ve ürünleri yerinden eder.

Fon, sağlık ve genetik devrimi, otomasyon ve imalat dönüşümü, ulaşım ve enerji dönüşümü, yapay zeka devrimi, altyapılar, hizmetler ile gelecek kuşak internet ile finansal hizmetlerin daha etkin ve yaygın kullanıma yönelik dönüştürücü teknoloji alanında faaliyette bulunan şirketlerin büyüme olanaklarına ve olası kazançlarına dayalı getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon’un eşik değeri %65 Nasdaq Yewno Global Disruptive Tech Bench Net Total Return Index + %35 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeks’tir.

Fon portföyünün volatilite aralıklarına karşılık geldiği risk değeri 5-7'dir.

IUH koduyla işlem gören Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu katılma paylarının alım satımını Gedik Yatırım'ın yanı sıra TEFAS’a üye tüm bankalar ve yatırım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir.

Yatırımcı sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

Belge & Raporlar