+90 0212 987 20 01 www.inveoportfoy.com [email protected]

Portföy Yönetimi

Kurumsal Portföy Yönetimi

Inveo Portföy tasarruf sahibi kurumsal yatırımcılara risk profili ve getiri tercihlerine uygun olarak “Özel Portföy Yönetimi” hizmeti sunmaktadır.

KURUMSAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Kurumsal Portföy Yönetimi, farklı risk profili ve getiri tercihlerine sahip şirketler, tüzel yapıdaki vakıf, dernek, sendika, sanayi ve ticaret odaları, ve diğer ticari kuruluşlara ait portföylerin vekil sıfatıyla yönetilmesi hizmetine denir.

 

Kurumsal yapınıza en uygun yatırım stratejisini, alanında uzman portföy yöneticilerimiz ile belirleyip, dinamik bir yönetim ile finansal piyasalardaki fırsatlardan optimum ölçüde yararlanmanızı hedefliyoruz.

 

Kurumsal Portföy Yönetimi hizmetinin aşamaları:

1. Portföy Planlaması

1. Portföy Planlaması

 

2. Analiz

2. Analiz

 

3. Karşılaştırma Ölçütleri

3. Karşılaştırma Ölçütlerinin Belirlenmesi

 

4. Portföy Oluşturma

4. Portföy Oluşturma

 

5. Değerlendirme

5. Değerlendirme

 

 • Portföy Planlaması

  Inveo Portföy Yönetiminde, kurumsal portföy yönetim hizmeti almak istediklerinde yatırımcılarımıza ‘yerindelik testi’ uygulanır. Kurumsal portföy yöneticiliği çerçeve sözleşmesi imzalanmasıyla yerindelik test sonuçları göz önüne alınarak oluşturulan kurumsal profilinize en uygun finansal yatırım araçları belirlenir.

 • Analiz

  Beklenen getiri ile risk arasında pozitif doğrusal bir ilişki vardır. Beklenen getiri ne kadar yüksekse alınan riskin de o kadar yüksek olması gerekir. Dolayısıyla ulusal, uluslararası ekonomi analizi ve sektör değerlendirmesi ile beklenen getiri ve buna bağlı riskin belirlenmesi yatırım yapılacak finansal araçların seçilmesinde önem teşkil etmektedir.

 • Karşılaştırma Ölçütlerinin Belirlenmesi

  Portföyler profesyonel yöneticilerimiz tarafından, yatırımcılarımız ile karşılıklı belirlenen “karşılaştırma ölçütleri” paralelinde yönetilir. Karşılaştırma ölçütleri portföy yönetiminin performansını ölçmeye yarayan endekslerdir.

 • Portföy Oluşturma

  Portföy planlaması, analiz ve karşılaştırma ölçütlerinin belirlenmesinden sonra yatırımcılarımıza en uygun menkul kıymetlere göre bir portföy oluşturulur. Portföy yönetimi sürekli değerlendirme gerektiren dinamik bir süreçtir. Uzmanlarımız piyasa şartlarındaki değişimlere bağlı olarak portföyünüzde yer alan varlıkları ve yeni oluşan fırsatları gözden geçirir, belirli zaman aralıklarıyla karşılaştırma ölçütlerine göre başarıyı ölçerek size rapor halinde iletirler.

 

alt